AmmattiWiki ( www.ammattiwiki.fi/wiki) tuo ammatillisen näyttöihin valmistavan aikuiskoulutuksen wiki-ympäristöön. AmmattiWiki on OPH:n rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa on mukana kuusi aikuiskoulutuskeskusta.

AmmattiWiki –hanke kehittää ammatillisen koulutuksen laatua tuottamalla avoimessa wiki-pohjaisessa verkko-oppimisympäristössä oppi- ja ohjausmateriaalia opiskelijoiden käyttöön (näyttötutkintoihin valmistautuminen, näyttöaineisto) sekä toimintamalleja ja –välineitä opettajien ja ohjaajien käyttöön.

ammattiwiki.fi/wiki -sivuilla keskustellaan ja laaditaan ja julkaistaan voimassaolevissa tutkinnon perusteissa mainittujen ammattitaitovaatimusten mukaisia oppimateriaaleja, harjoitustehtäviä ja työsuoritteita. Jos k.o. alan tutkintotoimikunta on hyväksynyt harjoitukset ja työsuoritteet käytettäväksi tutkinnon osan ammattitaidon osoittamiseen, voidaan näitä tehtäviä ja työsuoritteita siihen hyväksytyllä tavalla vapaasti käyttää.

Tärkein ohjaustavoite on tuottaa materiaalia ja välineitä, joilla tuetaan tutkinnon suorittamisen suunnittelua.

Wiki-ympäristö mahdollistaa oppilaitosten yhteistyön materiaalin tuottamisessa ja kehittämisessä, myös opiskelijat ja työelämä ovat mukana keskustelussa ja kehittämisessä. Palautteen avulla sisältöjä voidaan jatkuvasti kehittää.

AmmattiWiki haastaa opettajat uudenlaiseen avoimeen oppimiskulttuuriin, jossa omaa osaamista ja materiaalia jaetaan vapaasti, ja palaute on välitöntä. Henkilökohtaistaminen saa uuden merkityksen, kun kaikilla erilaisilla oppijoilla on mahdollisuus tuoda oma oppimistarpeensa ja –näkemyksensä esille. Tavoitteena on, että näyttötutkintojen tai niiden osien suorittaminen on mahdollista myös niille aikuisille, jotka tarvitsevat erityisohjausta oppimiseen.

AmmattiWiki-hankkeessa pilotoidaan eri ammatillisia koulutusaloja; oppimisympäristöä kehitetään niin, että se rakentuu saumattomasti näyttötutkintotoiminnan sisälle henkilökohtaistamisen kolmeen vaiheeseen.

Tavoitteet ovat tiivistetysti seuraavat:

1. Kehitetään välineitä ja materiaalia tutkinnon suorittamisen suunnitteluun, osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen sekä rakennetaan näyttöaineistoa avoimeen wiki-pohjaiseen verkko-oppimisympäristöön.

2. Rakennetaan oppimisen ohjaus ammatillisen koulutuksen sisälle ja näyttötutkintotoimintaan avoimessa verkossa.

3. Toimintaa kehitetään verkostossa (AmmattiWiki-hankeryhmä), saatuja kokemuksia vertaillaan ja levitetään ja samalla verkosto oppii ja kehittää avoimen wiki-ympäristön käyttöä.

Kaikki tuotetut välineet ja materiaalit siirretään www.ammattiwiki.fi/wiki -sivuille.