Mikä Sometu on?


Tule mukaan kirjoittamaan Sometun tarinaa. Verkostoon liittyvät ja siitä kuulevat kysyvät otsikon kysymyksen. Siihen ei ole yhtä vastausta. Aika monet kuitenkin kuulisivat jonkin vastauksen. Klikkaa Edit This Page ja kirjoita. Voit editoida aiempaa tekstiä. Varaudu siihen, että joku toinen editoi sinun tekstiäsi. Siinä ehkä eräs Sometun ominaisuus.
*
Pauliina Mäkelä 25.11.2010:
SOMETU - sosiaalinen media oppimisen tukena

SOMETU -verkosto kokoaa yhteen ihmisiä, joita yhdistää jollakin tapaa mielenkiinto sosiaaliseen mediaan ja oppimiseen. Sosiaalisen median toimintatavat mahdollistavat uudet toimintatavat niin opiskelussa, opetuksessa, työssä, yrittämisessä, vapaa-ajassa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin. Verkoston sivustosta on tullut paikka, jossa suomalaiset asiasta kiinnostuneet kohtaavat toisensa, tiedottavat eri tapahtumista ja hakevat ratkaisuja toimintakenttään liittyviin haasteisiin.

Verkoston toimintatapaan kuuluu yhteinen oppiminen, ei koulutus tai kouluttautuminen. Jäsenistö koostuu laajasta ja tasavertaisesta eri sektorien ja toimialojen joukosta, johon kuuluu niin teknologian-, koulutuksen-, tutkimuksen-, yhdistys-, yritystoiminnan kuin viranomaispuolenkin edustustajia. Avoin ja jakava toimintatapa on yksi keskeinen osa SOMETU:n menestystarinaa. Toimintakulttuuria leimaa innostunut, leikkisä ja luova tapa asioiden tutkimiseen yhdessä. Kysy rohkeasti verkoston jäseniltä - voit oppia yhdessä jäsenten kanssa uusia asioita samalla, kun rikastat toimintaa omalla osaamisellasi!

SOMETU on kasvanut kolmessa vuodessa yli 3000 jäsenen avoimeksi, itseorganisoituvaksi verkostoksi. Verkoston puitteissa järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja webinaareja eri teemoista. Osallistuminen on aina mahdollista myös verkon välityksellä.

Anne Rongas ja Ville Venäläinen muistelevat Sometun syntyä Otavan Opiston pajassa 14.1.2011.
***
Pauliina Mäkelä 31.5.2012 (talteen vuoden 2009 englanninkielinen esiteteksti):
SOMETU - SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR LEARNING


SOMETU is a network and forum for people who are interested in the potential that social media offers. It is an exceptional tool that not only to helps expand one's knowledge but promotes business, eDemocracy, citizen activism and leisure activities in the digital era. It has became a place for innovating new ways to utilise social media as a part of everyday living in different domains.


SOMETU is all about learning, not about education. The members are professionals in a number of fields (technology, education, research, business as well as others). Shared knowledge is a keyword of social networking and it is one part of SOMETU's success story. Focus and exploring issues in an enthusiastic, playful and experimental fashion are key. We are willing to look at issues from a fresh perspective with creative and innovative solutions. Do not hesitate to ask - the worst that can happen to you is learning from and with your co-members.


The SOMETU network has expanded rapidly and has almost 2,000 members today. The working environment consists of a number of theme groups that take part in forums. Distance is never an issue since we regularly hold meetings in the web and organise other activities as well as events. SOMETU derives its strength from its users.


Join us at
http://www.sometu.fi

http://sometu.ning.com/group/english
Sometu in English

http://sometu.ning.com/group/sosiaalinenmediayrityksissa
Sometu in Business