Teemaseminaari torstaina 22.4.10

Sosiaalinen media: Piloteista arkeen sali 23-24, klo 11:45-16

ITK Online 31.3.
Perjantai 23.4. Teemaseminaari: Sosiaalinen media yrittäjyydessä
Avointen sisältöjen tori: Matkatoimisto Some
Paluu ITK'10-tapahtuman valmistelusivulle (tämä wiki)
ITK'10-ryhmä Sometun Ning-sivustolla
Ryhmän sisäiset tiedoteviestit (lähetetyt sähköpostit, löytyvät myös vastuuhenkilöille ja talkoolaisille jaetusta Google-kansiosta)

ITK'10 pääsivu

A4-kokoinen tiivistelmä


Sometu-verkosto: Sosiaalisen median opetuskäyttö – Piloteista arkeen

Sometu-verkosto kokosi vuoden 2009 ITK-tapahtumassa tungokseen asti yleisöä. Nyt verkoston yhteisesiintyminen vie matkalle sosiaalisen median ja oppimisen maisemiin. Ilmiökenttää tarkastellaan monesta suunnasta käytännön toimijoitten johdattamana. Juhlapuheet ovat unohtuneet, hihat on kääritty ja puheet kaikuvat kokemuksen rintaäänellä. Sometun teemaseminaari on tapahtuma, ei pelkkä esitys. Osallistujilla on mahdollisuus liittyä mukaan monin tavoin, jopa varsinaisen tapahtumatilan ulkopuolelta.

Sosiaalisen median opetuskäytön piloteista arkeen, yhdeksän kertaa:

  1. Sosiaalinen media on julkinen galleria, jossa on jokapäiväiset avajaiset keskusteluineen ja kritiikkeineen. Taiteelle sosiaalinen media on myös tori, jossa taiteen tekijät ja kokijat voivat jakaa osaamista, opastaa, opettaa ja kohdata vertaistensa kanssa. Aihepiirin äärelle johdattavat Satu Musakka, Sanna Brauer ja Inari Gebhard.
  2. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa pistetään oppiaineiden, oppilaitosten ja eri kouluasteiden rajat matalaksi. Myös roolit voidaan kyseenalaistaa ja jakaa uudelleen. Taru Kekkosen ja Tuija Salmisen ja Mauri Laakson esityksessä havainnollistetaan ilmiöpohjaista oppimista roolipelin ja sulautuvan oppimisen keinoin.
  3. Mobiililaitte vapauttaa oppimisen autenttiseen oppimisympäristöön, samalla syntyy joustoa oppimiseen ja ohjaukseen. Mobiilioppimisen työkalut ovat pieniä ja yksinkertaisia. Pasi Silander ja Outi Vahtila havainnoillistavat mobiilioppimisprosessin suunnittelua ja kuvaavat, miten mobiilius helppottaa työtä, parantaa oppimista, vapauttaa seinistä ja turhasta matkustamisesta.
  4. Verkossa kulkee tarinoita, jotka heräävät elämään yhteisöjen ja yksilöiden kertoessa niitä eteenpäin. Digiajan tarinat rakentavat uutta asiantuntijuutta, jossa oppiminen ja osaaminen muotoutuvat laajan vertaisjoukon voimin, loputtomasta tietovirrasta valikoidun tiedon perusteella. Tarinoiden maailmoihin johdattavat Sanna Brauer, Mervi Jansson ja Sami Andberg.
  5. Ari-Matti Auvinen kumppaneineen on perehtynyt vertaistuotannon laatuun. Käyttäjälähtöinen verkkomateriaalien sisällön tuottamisen tapa avaa monia mahdollisuuksia verkko-oppimisen kehittämiseen, mutta vertaistuotannon laadun johtaminen on myös haasteellinen tehtävä.
  6. LeMill on opettajille ja oppimateriaalin tuottajille tarkoitettu ilmainen ja avoin palvelu, johon voi yhteistyössä tuottaa oppimateriaalia, menetelmäkuvauksia ja erilaisten työkalujen käyttövinkkejä. LeMill-resurssien avulla opettajat voivat kehittää omaa opetustaan sekä jakaa omaa osaamistaan kollegoilleen. Tarmo Toikkasen ja Jukka Purman esityksessä pohditaan, miten LeMill soveltuu suomalaiseen opetuskulttuuriin.
  7. Blogit ja wikit mahdollistavat joustavan ja helpon tavan jakaa ja tuottaa uutta tietoa, verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Pauliina Mäkelä ja Janne Ruohisto esittelevät käytännön esimerkkejä siitä, millä tavalla blogeja ja wikejä voi hyödyntää oppimisen tukena. Blogien ja wikien käytön esteenä on usein kulttuuri, joka ei kannusta tiedon avoimeen jakamiseen ja yhdessä tekemiseen. Kuinka edetä yli esteiden ja kuinka hyödyntää blogeja ja wikejä?
  8. Wikiopisto on yksi Wikimediasäätiön projekteista. Tavoitteena on tarjota avoin oppimistila kursseille sekä opinto- ja lukupiireille. Wikiopisto rantautui Suomeen 2008. Wikiopisto-osuudessa Tarmo Toikkanen ja Anne Rongas esittelevät Wikiopiston toimintaperiaatteita ja aktivoivat kuulijoita pohtimaan vähintään pieniä Wikiopisto-vallankumouksia.
  9. Avoin verkko on tie uusiin toimintatapoihin, mahdollisuuksineen ja haasteineen, todistavat Pekka Ihanainen, Juhana Kokkonen ja Ville Venäläinen. Avoin oppimistoiminta vaatii kaikilta osallistujilta – niin opiskelijoilta kuin opettajilta – oman keskeneräisyyden paljastamista ja kohtaamista. Tästä syntyy uusi toiminnan filosofia, jossa vertaisuus, erpävarmuus ja yllätyksellinen aito osallistuminen kohtaavat. Mitä avoin verkko tuo tullessaan?

Kahden lauseen mainos

Sosiaalinen media on taikasanan tapaan toistunut viime vuosina opetusalan esitelmissä, kehittämishankkeissa ja seminaareissa. Onko sosiaalisesta mediasta muuhun kuin kuhinaan ja kohinaan? Sometu-verkoston teemaseminaari tekee sitä mistä puhe. Seminaarityöskentelyssä kokeillaan uusia sosiaalisia metodeja tiiviin asiasisällön ohessa.

Hakemus ITK'10 foorumi

Sometu -foorumin esitykset noudattavat karkeasti formaattia, jossa esityksen ja yleisön kanssa käytävän keskustelun suhde on noin yhden suhde kolmeen. Osa esityksistä sisältää 10 minuutin alustuksen ja loput keskustelua yleisön kanssa. Osassa esitysjaksot voivat jakautua toisin. Myös erilaiset tavat osallistaa yleisä sosiaalisen median keinoin ovat mahdollisia.

Esityksissä keskitytään erilaisten tieto- ja viestintätekniikan, opetuksen ja oppimisen käytäntöjen, kokeilujen ja projektien esittelyyn sekä sosiaalisen mediaan ja sen suhteeseen oppimiseen ilmiönä. Sometu forum rakennetaan muotoon, jossa esiintyjät ovat sijoitettuna yleisön keskelle. Osassa esityksiä käytetään ns. fish bowl -menetelmää, jossa kuka tahansa yleisöstä voi tulla osaksi esitystä. Forumissa tullaan myös käyttämään esitystekniikkaa, jolla pyritään tuomaan etäosallistuminen mahdolliseksi.

Sosiaalinen media: Piloteista arkeen

Hakemuksen johdanto

1. Sosiaalinen media ja taide

Vastuuhenkilö Satu Musakka ja Sanna Brauer, Otavan Opisto sekä Inari Gebhard, Hyvinkään kansalaisopisto

2. Ilmiöpohjainen oppiminen

Vastuuhenkilö Taru Kekkonen ja Tuija Salminen, Otavan Opisto sekä Mauri Laakso Viikin normaalikoulu

3. Mobiilioppimisen kehitystarina

Vastuuhenkilöt Pasi Silander ja Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu

4. Maailmojen ja yhteisöjen läpi jaettavat ja koettavat digitaaliset tarinat

Vastuuhenkilöt Sanna Brauer, Otavan Opisto, Mervi Jansson, Omnia ja Sami Andberg, Andberg Consulting Oy

5. Vertaistuotannon laatu sosiaalisessa mediassa

Vastuuhenkilö Ari-Matti Auvinen AVO / HCI Productions Oy

6. Opettajan avoin ideapankki: LeMill

Vastuuhenkilöt Tarmo Toikkanen ja Jukka Purma, Aalto-yliopisto

7. Blogit ja wikit opetuksessa

Vastuuhenkilöt Pauliina Mäkelä ja Janne Ruohisto

8. Miten opettaminen ja opiskelu täysin avoimessa Wikiopistossa onnistuu?

Vastuuhenkilöt Anne Rongas ja Tarmo Toikkanen

9. Avoin sosiaalinen media ja oppiminen

Vastuuhenkilöt Pekka Ihanainen, Juhana Kokkonen ja Ville Venäläinen

Avoin oppimistoiminta vaatii kaikilta osallistujilta – niin opiskelijoillta kuin myös opettajilta – oman keskeneräisyytensä paljastamista. Siitä syntyy taidot ja toimintafilosofia, jossa vertaisten vapaus, epävarmuus ja yllätyksellinen aito osallistuminen tekevät totuuksia. (PI)Osallistujat

Kaikki osallistujat kirjoittavat tähän nimensä, sähköpostiosoitteensa ja postiosoitteensa (aakkosjärjestys):
Andberg Sami, sami.andberg[ÄT]gmail.com, Andberg Consulting Oy, Kuohurinne 1 C 43, 01600 Vantaa
Auvinen Ari-Matti, ama.auvinen[ÄT]hci.fi, HCI Productions Oy, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Brauer Sanna, sanna.brauer[ÄT]otavanopisto.fi, Otavan Opisto, Otavantie 2 B,50670 Otava
Gebhard Inari inari.gebhard(ÄT)gmail.com , Hyvinkään kansalaisopisto Isonnevantie 41.B.11.00320 Helsinki
Ihanainen Pekka, pekka.ihanainen[ät]ihanova.fi IhaNova Oy, Jokipekantie 95 40270 Palokka
Issakainen Tommi, tommi.issakainen[ÄT]otavanopisto.fi, Otavan Opisto, Otavantie 2 B,50670 Otava
Jansson Mervi, mervi.jansson@omnia.fi, InnoOmnia, Mankkaan toimisto PL 18701, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Laakso Mauri, mauri.j.laakso[ÄT]helsinki.fi, Viikin normaalikoulu, PL 30, 00014 Helsingin yliopisto
Kekkonen Taru, taru.kekkonen[ÄT]otavanopisto.fi, Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 50670 Otava
Kokkonen Juhana, juhana.kokkonen[ätt]metropolia.fi, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Valakkatie 1 B, 00780 Helsinki
Musakka Satu, satu.musakka(ät)otavanopisto.fi, Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 53670 Otava
Mäkelä Pauliina, pauliina[ÄT]keskitalo.fi, (Nokia Siemens Networks), Iisakinpolku 2 A, 37560 Lempäälä
Purma Jukka, jukka.purma[ÄT]taik.fi, Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Rongas Anne, anne.rongas [ÄT]gmail.com, Kotkan aikuislukio, Kirkkokatu 15, 48100 Kotka
Ruohisto Janne, janne.ruohisto[ÄT]gmail.com, Intunex Oy, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
Salminen Tuija, tuija.salminen[ÄT]otavanopisto.fi, Otavan opisto, Otavantie 2 B, 50670 Otava
Silander Pasi
Toikkanen Tarmo, tarmo.toikkanen[ÄT]taik.fi, Aalto-yliopisto, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
Vahtila Outi, outi.vahtila[ÄT]hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialantie 105.31310 Mustiala
Venäläinen, Ville, ville.venalainen[ÄT]otavanopisto.fi, Otavan Opisto, Otavantie 2 B,50670 B, 53670 Otava

Sosiaalinen media: Piloteista arkeen

Kirje ITK -organisaatiolta:

Teidän foorumiehdotuksenne on päätetty nostaa isompaan rooliin konferenssissa ja niistä koostetaan SOMETU-teemaseminaari.
Teemaseminaari muodostuu seuraavista hyväksytyistä esityksistä:

1. Sosiaalinen media ja taide
2. Ilmiöpohjainen oppiminen
3. Mobiilioppiminen
4. Maailmojen ja yhteisöjen läpi jaettavat ja koettavat digitaaliset 5. Vertaistuotannon laatu sosiaalisessa mediassa 6. Opettajan avoin ideapankki: LeMill 7. Blogit ja wikit opetuksessa 8. Miten opettaminen ja opiskelu täysin avoimessa Wikiopistossa onnistuu?
9. Avoin sosiaalinen media ja oppiminen

Teemaseminaari on vahvistettu ohjelmaan torstaille 22.4.2010 klo 11.45-16.15. Tämä kokonaisaika teillä on vapaasti käytettävissänne.
Tärkeintä on huolehtia, että kokonaisuus on ehjä ja siinä on yhdistävä punainen lanka esitysten välillä.

Koska sinä olet tämän teemaseminaarin kokoaja niin tässä olisi muutamia tärkeitä käytännön asioita hoidettavaksi:

Tarvitsisin vahvistuksen teemaseminaarin yhteisotsikosta ja kaikkien esitysten viimeistellyistä otsikoista + esiintyjistä (myös
organisaatiot) mahdollisimman pian, viimeistään tämän viikon torstaina eli 17.12.2009.

Painoteknisistä syistä yksittäiselle esitysotsikolle on varattu korkeintaan 70 merkin tila (sisältäen välilyönnit).

Konferenssiohjelma rakennetaan vahvistusten jälkeen ja valmis ohjelma sekä muu käytännön ohjeistus ilmoitetaan teemaseminaarin järjestäjille alkuvuodesta 2010.

Konferenssin esityksistä koostetaan jälleen tiivistelmäkirjanen ja tätä varten tarvitsemme esitysten tiivistelmät 2.2.2010 mennessä.
Tiivistelmät palautetaan konferenssin Moodle-alueelle, joka avataan vuodenvaihteen jälkeen.

Teemaseminaarin esiintyjät osallistuvat ITK2010-konferenssiin maksutta ja lisäksi heille tarjotaan esiintymispäivän lounas ja kahvit. Toivon, että teemaseminaarin kokoajana toimit myös tarvittaessa tärkeiden viestien välittäjänä, vaikka peruskonferenssi-info lähetetään toki kesäyliopistolta tavalliseen tapaan.

Tervetuloa tekemään ITK2010-konferenssia!


Linkit ja tunnisteet

Tunnisteet eri ympäristöissä (tag): itk10 ja sometu
Twitter #itk10 #sometu
Miellekartta-työskentely http://www.mindmeister.com/32813764/sometu-itk-10

Katso myös:
Call for papers 25.10.09 saakka
Keskustelua Sometun Ning-sivustolla


Paluu suunnittelusivulle