AVO2-hankkeen Sometun kuukausitapahtumissa videoneuvottelu yhdistää eri paikkakuntien kokoontumistilat toisiinsa. Jokainen voi valita itselleen lähimmän tai osallistua netissä. Tapahtumissa on pari lyhyttä, aktivoivaa alustusta, jonka jälkeen eri paikkakunnille kokoontuneet porukat pureutuvat yhdessä alustajien heittämiin tehtäviin tai muihin aktiviteetteihin. Aihetta työstetään paikallisissa kokoontumistiloissa ja jaetaan koko Suomelle. Työstämistä voidaan jatkaa tilaisuuden jälkeen paikallisesti yhteisellä omakustanteisella päivällisellä, jossa syntyneitä ideoita voidaan myös haluttaessa jakaa koko Suomelle. Kuukausitapahtumat on kuvattu LeMillissä. Kokoelma Sometun kuukausitapahtuma sisältää toteutusmenetelmän ja työkalun kuvauksen sekä opetus- ja oppimistarinan. Eija Kalliala kirjoitti kuukausitapahtumista SeOppiin 1/2014 artikkelin Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä.

Tapahtumista voi keskustella Sometun kuukausitapahtumat -ryhmässä. Adobe Connect -videoneuvottelun osoite on http://connect.ilonait.fi/sometu. Annathan vapaamuotoista palautetta Sometun kuukausitapahtumista, jotta voimme yhdessä kehittää niitä!

Toukokuu 2014, Avoimet oppimateriaalit

Torstaina 15.5. klo 14 - 16. Alustajina Vesa Linja-aho ja Tarmo Toikkanen. Tapahtuman tallenne (1 tunti 33 minuuttia).
Tapahtumassa jaettuja linkkejä:

Avoimet oppimateriaalit (OER, OCW) tähtäimessä! Saamme lyhyen alustuksen OER-kuvioihin maailmalla, tutkimustuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Samoin kotimainen OER-tuotannon nykytila käydään läpi. Mihin tästä jatketaan?
 1. Voisitko omassa koulussasi edistää avointen sisältöjen hyödyntämistä ja tuottamista? Millä voisi kollegoita motivoida? Mitä hyötyä ja haittoja avoimista sisällöistä kenties on? Muutamalle halukkalle koululle tarjoamme mahdollisuuden kehittyä Suomen OER-huippukouluiksi.
 2. Open Knowledge Finland ja sen Open Education -työryhmä edistävät avointa toimintaa Suomen opetussektorilla. Mitä kaikkea työryhmä tekee ja miten toimintaan pääsee mukaan? Mitä työryhmän tulisi tehdä? Minkälaisia hankkeita ja kokeiluja tulisi järjestää?
Tästä kaikesta lisää toukokuun Sometun kuukausitapahtumassa.

Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen osallistujalomakkeen(Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Avoimet oppimateriaalit, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).


Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon halukkaat voisivat kokoontua tapahtuman jälkeen yhteiselle päivälliselle tai iltapalalle jatkamaan aiheen pureksimista. HUOM! Jos osallistut netissä, niin varmistathan, että mikrofonisi toimii ja pystyt osallistumaan ryhmätyöskentelyyn. Tutustu Eija Kallialan artikkeliin SeOppi-lehdessä Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä.

Huhtikuu 2014, Uusi OPS

Torstaina 24.4. klo 14 - 16. Tallenne (pituus 58 minuuttia). Peruskoulun OPS menee uusiksi ja TVT tunkeutuu jokaiseen oppiaineeseen. Miten se käytännössä tapahtuu? Mistä resurssit ja opettajien osaaminen? Onko ohjelmointi oma oppiaineensa? Visuaalinen ja pelillinen ohjelmointi?

Aloitamme klo 14.00 OPS-hautomot-hankkeen varttitunnin OPS-välitunnilla, jossa aiheena on yhteisöllinen työskentely ja haastateltavana Tina Heino Opetushallituksesta. Jatkamme klo 14.15 samassa paikassa ja samassa AC-osoitteessa Sometun huhtikuun kuukausitapahtumaa, jossa tutustumme uusiin opetussuunnitelman perusteisiin Opetushallituksen edustajan Jukka Tulivuoren kanssa ja ideoimme rakentavia ratkaisuja niiden haasteisiin. Pelastaisimmeko peruskoulun kahdessa tunnissa?

Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia voi kommentoida 15.4. - 15.5.2014. Aiheesta keskusteltiin myös OPS-hautomot-hankkeen edellisellä OPS-välitunnilla.

Adobe Connect -videoneuvottelun osoite on https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops. Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Uusi OPS, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).

Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon halukkaat voisivat kokoontua tapahtuman jälkeen yhteiselle päivälliselle tai iltapalalle jatkamaan aiheen pureksimista.

Maaliskuu 2014, Muuttuva koulu ja BYOD

Torstaina 20.3. klo 14 - 16. Mikko Jordman johdattaa aiheeseen. Tallenne (pituus 62 min.)
HUOM! Adobe Connect -videoneuvottelun osoite on https://otavanopisto.adobeconnect.com/ops. Aloitamme varttitunnin OPS-välitunnilla, jossa Timo Ilomäki pohtii väitettä "Oppilaiden omia mobiililaitteita käytetään yhteisöllisessä työskentelyssä vuonna 2017". Sen jälkeen jatkamme Mikko Jordmanin kanssa keskustelua muuttuvasta koulusta ja omista laitteista. Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma BYOD, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).

Oppiminen ja koulu muuttuvat. Miten kehitämme oppimista nykyistä yhteisöllisemmäksi, intohimoisemmaksi ja merkityksellisemmäksi? Miten tuemme oppijan luovuutta? Millaisia mahdollisuuksia oppijoiden omien laitteiden käyttö opiskelussa tarjoaa? Onko koko maailma oppijan ulottuvilla? Voiko hän julkaista tuotoksensa koko maailmalle vai vain omalle luokalleen? Eikö enää tarvita erillisiä atk-luokkia, kun pilvipalveluihin päästään kaikkialta? Toimiiko koulussa langaton verkko vai käyttääkö oppija omaansa? Suojaako tietoturva vai estääkö? Ovatko oppijat tasa-arvoisia? Entä jos oppijan laite hajoaa? Keskustelu käy kuumana!

Tule mukaan keskustelemaan, kysymään, kuuntelemaan, jakamaan mielipiteitäsi ja ajatuksiasi; tule mukaan oppimaan yhdessä uutta!
Linkkejä:

Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon halukkaat voisivat kokoontua tapahtuman jälkeen yhteiselle päivälliselle tai iltapalalle jatkamaan aiheen pureksimista.
 • Helsinki: Otavan Opiston Osuuskunta, Annankatu 9 A 11, 5. kerros, yhteyshenkilö: Eija Kalliala . Ilmoittaudu, niin saat ovikoodin.
 • Lahti: Fellmannia, Kirkkokatu 27, ryhmätyötila Futura, KIR27_3_24_Gro10, 3. krs, yhteyshenkilöt: Jenni Meriläinen ja Matti Halmevuo (Huom. ilmoittaudu viimeistään 18.3., jos haluat osallistua Lahden kokoontumistilasta)

Tammikuu 2014, Ensiversio ilmiöoppaasta - tule ja tutustu!

Perjantaina 17.1. klo 14 - 16. Anne Rongas esittelee yhteiskirjoitettavaa ilmiöopasta. Anne Ronkaan esityksen tallenne (pituus: 45 minuuttia).
Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Ensiversio ilmiöoppaasta, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).

Pääset tutustumaan ilmiöoppaan ensiversioon, jossa on taustateoriaa ja opetuskokemuksia. Olet tervetullut myös mukaan työstämään opasta eteenpäin verkkotyömaalla. Kevätkaudella 2014 kehittämiskohteina ovat erityisesti suunnittelun ja toteuttamisen metodit ja työkalut. Opas julkaistaan 60-sivuisena vihkosena sekä pdf:nä.

Kuukausitapahtuman chatissa jaettuja linkkejä:


Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon halukkaat voisivat kokoontua tapahtuman jälkeen yhteiselle päivälliselle tai iltapalalle jatkamaan aiheen pureksimista.
Helsinki: Otavan Opiston Osuuskunta, Annankatu 9 A 11, 5. kerros, yhteyshenkilö: Eija Kalliala . Ilmoittaudu, niin saat ovikoodin.

Marraskuu 2013, Mitä lisäarvoa some tuo opetukseen ja oppimiseen?

Torstaina 14.11. klo 15 - 17. Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Somen lisäarvo opetuksessa, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto). Tapahtuman tallenne (pituus: 1 tunti 15 minuuttia).

Anne Rongas: Kokemuksia vertaisoppimisesta verkostoissa. Annen esityksen diat. Annen pohdintakysymykset esityksen jälkeen:
 • Mitä iloa some tuo oppimiseen, opettamiseen, ohjaamiseen?
 • Mitä häiriötä some tuo oppimiseen, opettamiseen, ohjaamiseen?
 • Mitä ajatuksia valta ja vallattomus somen käytössä oppimisessa herättää?
 • Miksi ajankäytön ja tiedonkäsittelyn helpottamiseen ei mittavasti käytetä somea?

Jere Rinne: SOOC, karkkikauppa somesta kiinnostuneille opettajille. Muistio keskusteluista ja ryhmäpohdinnoista seuraavista aiheista:
 • Minkälaisia avoimia kursseja tarvittaisiin ala- / yläkouluihin?
 • Minkälaisia avoimia kursseja tarvittaisiin toiselle asteelle tai ylemmäs?
 • Kurssit ovat suoritettavissa itsenäisesti, mutta verkostoituminen, kokemusten jakaminen ja yhdessä tekeminen olisi kannustavampaa ja oppimisen kannalta tehokkaampaa. Miten kursseille saisi luontevasti vuorovaikutusta?
 • Mikä motivoisi tekemään kursseja?

Paikalliset kokoontumistilat
Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon halukkaat voisivat kokoontua tapahtuman jälkeen yhteiselle päivälliselle tai iltapalalle jatkamaan aiheen pureksimista.

Lokakuu 2013, Internet Snowden-paljastusten jälkeen - mahdollisuuksien alku vai pettäjämörköjen koti?
Perjantaina 4.10.2013 klo 14 - 16. Kaksi näkökulmaa tilanteen hahmottamiseksi: Elias Aarnio ja Ville Venäläinen väittelevät ja stimuloivat. Tapahtuman tallenne ennen ryhmäkeskusteluja (42 min.) ja ryhmäkeskustelujen jälkeen (49 min.)
Nettiosallistuja, täytäthän AVO2-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Internet Snowden-paljastusten jälkeen, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto). Voit tutustua alustajien näkökulmiin esim. lukemalla Elias Aarnion tekstin Nettiviestintää Snowdenin PRISM-paljastusten jälkeen ja osallistua keskusteluun Sometun Ningissä.

Paikalliset kokoontumistilat
Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Jos sinulla on mahdollisuus tarjota paikallisia tiloja, niin kerrothan siitä Eija Kallialalle (etunimi.sukunimi (at) gmail.com). Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintola, johon tapahtuman jälkeen voitaisiin kokoontua yhdessä syömään ja jatkamaan aiheen pureksimista.

Toukokuu 2013, Tulevaisuuden taidot ja niiden arviointi

Perjantaina 24.5.2013 klo 14 - 16, fasilitaattorina Eija Kalliala. Keskustelun tallenne (1 tunti, 50 minuuttia). Keskustelumuistioon voi täydentää ajatuksia. Nettiosallistuja, täytäthän AVO2-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Tulevaisuuden taidot, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).

Ennen kuukausitapahtumaa voit tutustua pohdintoihin tulevaisuuden taidoista ja keskustella niistä Sometun kuukausitapahtumat -ryhmässä ja Sometun xTunen parvessa Tulevaisuuden taidot ja niiden arviointi. Huom! Jos sinulla ei ole tunnusta xTuneen, niin liity Sometun Ningissä ryhmään Sometun xTunesta keskustelua tai lähetä sähköpostia Eija Kallialalle (etunimi.sukunimi (at) gmail.com).

Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintoloita, joihin halukkaat voisivat kokoontua yhteiselle päivälliselle klo 16 jälkeen.

Lisätietoja järjestelyistä: Eija Kalliala, Sometun verkostotarhuri, Otavan Opisto.

Huhtikuu 2013, Oppikirja uusiksi


Perjantaina 19.4.2013 klo 14 - 16 Oppikirja uusiksi. Tapahtumassa jatketaan koko Suomen voimin Sometun Ningin ryhmässä ja foorumilla sekä ITK2013:ssa 11.4.2013 aloitettua työstämistä. Alustajina Anne Rongas ja Tarmo Toikkanen. Tallenne tapahtumasta (1 tunti 45 min).
Verkko-osallistuja, täytäthän AVO-hankkeen ESR-lomakkeen (Tilaisuus: Sometun kk-tapahtuma Oppikirja uusiksi, järjestäjä: Otavan Opisto)

Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintoloita, joihin halukkaat voisivat kokoontua yhteiselle päivälliselle klo 16 jälkeen.

Kuukausitapahtumiin voidaan liittää verkkotyöskentelyä ennen ja jälkeen tapahtuman, vrt. Virtuaali-Qelluntai. Lisätietoja järjestelyistä: Eija Kalliala, Sometun verkostotarhuri, Otavan Opisto.

Maaliskuu 2013, Oppimisprosessin muotoilu


Torstaina 14.3.2013 klo 14 - 16 Oppimisprosessin muotoilu, alustajina Tarmo Toikkanensekä 39 opettajaa eri puolilta Eurooppaa, jotka ovat iTEC-hankkeen Winter Schoolissa Oulussa. Tapahtuman tallenteet: Tarmo Toikkanen esittelee työskentelyidean suomeksi, opettajaryhmät esittelevät työskentelyään englanniksi. Nettiosallistuja, täytäthän AVO2-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Oppimisprosessin muotoilu, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).

Paikalliset kokoontumistilat

Listaan voidaan päivittää eri paikkakuntien kokoontumistiloja yhteystietoineen. Olisi hyvä, jos kokoontumistilan lähellä olisi ravintoloita, joihin halukkaat voisivat kokoontua yhteiselle päivälliselle klo 16 jälkeen.

Helmikuu 2013, Avoin päätöksenteko yhdistyksissä ja verkostoissa


Perjantaina 15.2.2013 klo 14 - 16 Avoin päätöksenteko yhdistyksissä ja verkostoissa, alustajina Antti Poikola ja Raimo Muurinen. Tapahtuman AC-tallenne (1 tunti 38 minuuttia). Ilmoittaudu mukaan paikalliseen kokoontumispisteeseen tai nettiin. Verkko-osallistuja, täytäthän ESR-lomakkeen (Tilaisuuden nimi: "Sometu, avoin päätöksenteko". Tilaisuuden järjestäjä: "Otavan Opisto").
 • Aloitus, Eija Kalliala
 • Päivän teema ja idea, Raimo Muurinen, diat
 • Tehtävä: Avoimen päätöksenteon simulointi, Raimo, ohje, työstettävä esityslista, valmis esityslista
 • Tehtävän purku, Antti ja Raimo
 • Case: Open Knowledge Finland ry. perustamiskokous, jonka osallistujista puolet etänä, Antti Poikola, diat ja Trello
 • Keskustelua: avoin päätöksenteko ja etäosallistuminen, Antti, Raimo, Sometu

Paikalliset kokoontumispisteet:

Tammikuu 2013, Parvityöskentely


Pe 18.1.2013 klo 14 - 16 Alustava ohjelma: Parvityöskentely, alustajina Kari A. Hintikka ja Janne Ruohisto. Tapahtuman AC-tallenne (1 tunti 28 minuuttia)
Adobe Connect -videoneuvottelun osoite: http://connect.ilonait.fi/sometu. Nettiosallistuja, täytäthän AVO2-hankkeen osallistujalomakkeen (Tilaisuuden nimi: Sometun kuukausitapahtuma Parvityöskentely, Tilaisuuden järjestäjä: Otavan Opisto).
 • Aloitus, kevään tapaamiset etc. (Eija)
 • Päivän teema ja xTunen idea (Janne)
 • Joukkoälyn ja diversiteetin idea (Kari)
 • Keskustelua: parvet ja kollektiivinen asiantuntijuus työelämässä (Janne, Kari, Sometu)
 • Tehtävä: pelimekaniikkaa ja pelillisyyttä parveen (Janne)
 • Tehtävä: ryhmissä, kirjataan xTuneen (Paikallisryhmät)
 • Tehtävän purku (Janne)

Paikalliset kokoontumispisteet: