Paluu Sometun ITK-trackin hakemuksen etusivulle
Paluu ITK-tapahtuman suunnittelusivulle

Opettajan avoin ideapankki: LeMill


Kaikkien konferenssissa esiintyvien nimet, sähköposti- ja postitusosoitteet:

Tarmo Toikkanen, tarmo.toikkanen@taik.fi
Jukka Purma, jukka.purma@taik.fi

Taideteollinen korkeakoulu / MLO
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki

Ajankohta: to

Lyhennelmä esityksestä (250-1000 sanaa; keskeiset ajatukset ja johtopäätökset):

Tämä foorumiehdotus liittyy Sometu- ja Aktiivi-kokonaisesityksiin.

Opettajat kautta maailman ovat havainneet, että yhteistyö muiden opettajien ja alan toimijoiden kanssa parantaa heidän omaa osaamistaan, parantaa heidän opetustaan ja parantaa heidän oppijoidensa oppimistuloksia. Verkon välityksellä tämä yhteistyö on moninkertaisesti helpompaa, laajempaa ja tehokkaampaa.

LeMill on avoin ideapankki, johon opettajat, opetuksen kehittäjät sekä tutkijat voivat kirjata talteen omia oivalluksiaan ja yhteisiä kehitelmiään. Onko Jigsaw-ryhmätyömenetelmä tuttu? Sillä vältetään ryhmätyöskentelyä usein haittaavat vapaamatkustajat, jotka eivät tee omaa osuuttaan ryhmän työstä. Entä miten paneelikeskustelua voisi elävöittää? Kalamalja-menetelmällä. Kuinka monella eri tavalla post-it-lappuja voikaan käyttää opetuksessa?

Entä sitten ne blogit ja wikit? Mihin niitä voi käyttää? Entä mihin niitä kannattaa käyttää? Mitä erilaisia blogeja olisi tarjolla? Ja niin edespäin. Sosiaalisen median viidakossa auttaa, kun muut opettajat ovat jo kulkeneet viidakkoveitsineen edeltä ja kirjanneet ylös havaintonsa. LeMill on opettajille tarkoitettu paikka näiden havaintojen tallentamiseen muiden luettavaksi. Ja koska LeMill itsekin on wiki, voi minkä tahansa menetelmän tai työkalun kuvausta parantaa. Jos sinulla itselläsi on tiedossa hyvä blogiohjelmisto, voit lisätä sen kuvauksen LeMilliin. Tai jos tiedät jonkin tärkeän yksityiskohdan toisesta välineestä, voit täydentää kuvausta.

Tässä foorumiesityksessä esitellään LeMill opettajan ideapankkina ja näytetään, miten sieltä löytää vinkkejä oman työnsä tueksi, sekä miten voi itse osallistua tämän opettajien yhteisen tietämysvarannon kehittymiseen. Esittelyn jälkeen jätetään aikaa keskustelulle, ideoinnille ja kysymyksille.
Paluu Sometun ITK-tracin hakemuksen etusivulle
Paluu ITK-tapahtuman suunnittelusivulle