Paluu Sometun ITK-trackin hakemuksen etusivulle
Paluu ITK-tapahtuman suunnittelusivulle


Mobiilioppiminen


Tunnus: AKTIIVI
Tulee osaksi: http://sometu.wikispaces.com/Sometu-foorumi+ITK+10#toc0

Mobiilioppimisen kehitystarina

Esiintyjät: Outi Vahtila, HAMK ja Pasi Silander, HAMK

Kun oli suo, kuokka ja Jussi, syntyi pelto. Peltoa voi muokata, siinä voi kasvattaa, satoa voi koskettaa, haistella ja maistella. Satoa voi kuljettaa ja myydä, siitä voi periä hinnan. Mitä syntyy, jos on suo, Jussi ja kännykkä? Ääntä, kuvaa, videota, tietoa ja tunnelmia, jota voi lähettää reaaliaikaisena tai tallenteena ympäri maailmaa ajan hetkessä. Jos Jussi haluaa tietää tarkalleen missä on, mikä suotyyppi on kyseessä tai millainen säätä on luvassa, hän voi hankkia tiedot oman mobiililaitteen avulla. Jos Jussi haluaa tehdä muistiinpanot suoretken aikana tehdyistä havainnoista, voi hän tallentaa ne monimediaisina muistiinpanoina, jotka hän voi lähettää välittömästi esimerkiksi sähkö- tai multimediaviestinä haluamalleen henkilölle tai jakaa suoraan verkkoon. Digitaalisen aineiston tekeminen, yhteydenpito (keskustelut) voivat tapahtua ihan mistä vaan.

Opetuksen kehitys perinteisestä luokassa tapahtuvasta toiminnasta on kehittynyt monimuoto ja verkko-opetuksen kautta mobiilioppimiseen. Samalla työkalut ovat vaihtuneet liitutaulusta pöytätietokoneeseen, läppäriin ja mobiilitietokoneeseen, älypuhelimeen. Ajallisesti tämä matka on ollut lyhyt ja jokainen vaihe on vaatinut pedagogisen ajattelun uudistamista ja ennakkoluulotonta hyppyä uuden teknologian hyödyntämiseen. Opetusteknologian mukaantulo, erilaiset tekniset oppimisympäristöt ja -oppimisalustat ovat muovanneet ajatteluamme ja opetusta on suunniteltu monesti teknologian ehdoilla. Toisaalta teknologia on ollut vahvin, opetusta uudistava ja monimuotoistava tekijä kahteen tuhanteen vuoteen. Kun puhutaan mobiilioppimisen kehitystarinasta, samalla puhutaan oppimisen ja pedagogiikan kehitystarinasta.

Mobiilioppiminen vapauttaa monessa suhteessa. Mobiililaitteeseen tuotu oppisisältö tai vuorovaikutustapahtuma voidaan tuoda pois luokkahuoneesta, sinne missä autenttinen oppiminenkin tapahtuu. Mobiilus tuo joustoa oppimiseen ja ohjaukseen, mahdollisuutta toimia ajan hetkessä oppimisen ehdoilla sekä etäläsnäolon ja mobiilin virtuaaliverkoston. Mutta samalla se vaatii oppimisprosessin entistä tarkempaa suunnittelua, jotta opiskeltava kokonaisuus pysyy ehyenä. Mobiilioppimisen työkalut ovat pieniä ja yksinkertaisia, joko pieniä itsenäisiä sovelluksia tai isomman järjestelmän eri osa-alueiden käyttöliittymiä. Mobiilius sitoo oppijan eri autenttiset tilanteet formaaliin oppimiseen ja muuhun oppimisympäristöön.

Mobiililaite mahdollistaa myös läsnäolon tunteen, telepresenssin, vaikka läsnäolo ei ole fyysistä. Tällöin siirrytään pedagogisessa ajattelussakin läsnäolosta etäläsnäoloon, jota voi myös kuvata mentaaliseksi läsnäoloksi. Osallistuminen yhteiseen tilanteeseen esim. Skypen tai sen mobiilisovelluksen Fring-palvelun kautta kertoo, että olemme samassa virtuaalisessa tilassa ja voimme ottaa yhteyttä milloin haluamme ja yhdessä jakaa ja kehitellä ajatuksia.

Esityksessä havainnoillistetaan mobiilioppimisprosessin suunnittelu ja kuvataan miten mobiilius helppottaa työtä ja parantaa oppimista, vapauttaa seinistä turhasta matkustamisesta.

Mobiilioppimisprosessi ja esityksen esimerkit pohjautuvat AVO - mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa -osahankkeessa toteutettuihin Piloitteihin https://wiki.hamk.fi/display/avomobiilit/Home

Paluu Sometun ITK-tracin hakemuksen etusivulle
Paluu ITK-tapahtuman suunnittelusivulle