Paluu tapahtuman sivulle

Liikkeelle! kohti ilmiöpohjaista oppimista

  • "ilmiöpohjainen oppiminen" > autenttista, osallistavaa oppimista

Case-café-osion muitiinpanot 17.3.11

17.3.11 Heureka: Liikkeelle! – Oppiminen elämän keskellä
http://sometu.ning.com/events/liikkeelle-oppiminen-elaemaen

AINEISTOT JA MUISTIINPANOJA

1. Case Pintakilta

Pintakiltawiki: http://pintakilta.wikispaces.com/
Case-esittelyn ppt-diat: http://www.peda.net/img/portal/1428412/PintakiltaCase.pptx?cs=1300366215http:sometu.wikispaces.com/file/view/CasePintakilta.pdf
muistio 17.3. tapahtumaa varten http://muistio.tieke.fi/NnDUeT9t75

Liikkeelle! Oppiminen arjen keskellä
CASE PINTAKILTA

Case-café-koostemuistio http://muistio.tieke.fi/sx0pwq8Prc
Case-esittelyn ppt-diat: http://www.peda.net/img/portal/1428412/PintakiltaCase.pptx?cs=1300366215http:sometu.wikispaces.com/file/view/CasePintakilta.pdf
Pintakilta-wiki http://pintakilta.wikispaces.com/
Tapahtuman ilmoitus http://www.sometu.fi/events/liikkeelle-oppiminen-elaemaen ja wikisivu http://sometu.wikispaces.com/Ilmi%C3%B6pohjainen+oppiminen

POHDINTAKYSYMYKSET:
1. Oppijan huomioiminen nykyistä paremmin tällaisessa toteutuksessa?
2. Oppijoiden ja työelämän keskinäinen vuorovaikutus ja oppimisprosessi, kuinka siitä saadaan oppimisympäristön ydin?
3. Kuinka opettajan rooli saadaan ohjaavammaksi taustalle?
4. Mitä opettajan voisi tehdä ympäristön kehittämiseksi?
5. Mikä työnantajan tai ulkopuolisten rooli voisi olla tässä oppimisympäristössä?
6. Kuinka työelämä-työelämä keskustelu saadaan toimimaan oppimisympäristössä koulusta huolimatta?
7. Muita ajatuksia
Ajoneuvomaalauksen, teollisen pintakäsittelyn opettajien, opiskelijoitten ja ammattilaisten yhteinen sivusto

- yhteisöllisyys verkossa
- heimo
- yhdistää ihmisiä
- kaikki voivat osallistua
- yhteistyötä yritysten kanssa
- verkostot
- innostaminen
- nettikätilöinti
- opiskelijoiden oppimispolku sekä ammatin että sosiaalisen median parissa etenee vaiheittain ja jokaisella omaan tahtiin
- Ystäväyrittäjät Facebookissa 1300 jäsentä


mestari-oppipoika
ammattiylpeys
oppimispäiväkirjaan kirjoittaminen
työvaiheista kuvien ottaminen
kuva helpottaa kirjoittamista
videot
kenen tarkoitus päästä katsomaan ja tekemään: jos saisi muita ammattikouluja mukaan ja he tekisisvvät samanlailla, voisi vertailla, opngelmien esittäminen avoimesti ja yhdessä pohtiminen ja osallistuminen
miten yritykset saa mukaan;. yhteisä projekteja, helppo demota näiden avoiminen aineistojen kanssa, silloin tulisi täysi hyöty sosiaalisesta mediasta
myös siirtyminen työelämään helpompaa
prosessin ylläpito, elinkaari, miten sitä prosessia pidetään yllä (monia wikejä innokkaasti perustettu, kuten ammattiwiki), lopahtavat
alkuinnostus on aina, tarvittaisiin taustatyötä, tarvii saada ihmisten tietoisuuteen, sosiaalisen median kautta
verkostot elävät
työelämän ja koulun yhteistyö: tärkeää, että opiskelijat saavat itse rakentaa mieleisekseen omian ympäristöjään kuten blogeja, missä vaiheessa sitten työelämä tulee mukaan: työssä oppimisen ohjaaminen, Turun maalarioppilaitos pintakäsittelee, mutta eri tavalla, ovat kytkeneet korttimallin työelämäyhteistyöhön: risteilyjä työelämäyhteistyölle, verkostoituminen muitten yrittäjien kanssa, yrittäjiä mukaan, ja siitä yrittäjien keskinen verkottaminen (Hermanni Salonen Turku, Juha Lindström)
Ystäväyrittäjät Facebook > yhteistyötä voi tehdä yllättävienkin yrittäjien kanssa

yhdistää myös muita oppiaineita kuten äidinkieltä, matematiikkaa yms. yhteisiä aineita kytkeä tähän
jälkihoito käyttämiseen tärkeää
mitä useamman normaaliopetuksessa olevan toiminnon kautta saa kytkettyä tämän toiminnon opiskeluun ja opettamiseen, sitä paremmin

vastaavanlainen toteutus USA http://coolcatteacher.blogspot.com/2011/03/teaching-students-about-building-their.html

viimeisin Opettajalehti Turun yliopisto kasvatustieteen professori (Hakkarainen)
blogit: toinen toistensa kommentointi? ohjataanko kommentoimaan, ettei vaan toimi omineen, ei silleen, että sanotaan, että kommentoi, vaan että ohjataan, kun joku uskaltaa kommentoimaan, jään murtaminen, esimerkiksi kommentoijia myös muista kouluista

2. Case: Viikin vitoset


  • Kaupankäynti, kaupan perustaminen
  • rituaalit ja juhlat
  • energia
  • Hyvinvointi ja terveys - lääkkeet, sairauksien parantaminen
  • Kalevala
  • Lähiympäristö ja arki

3. Case Makupaloja ilmiömäisestä lukuvuodesta ja rakennuspalikoita tulevaan

http://ilmiopohjaisuus.ning.com

Tehtävänanto kahvilavieraille:
Aika ja energia -ilmiö - Mistä näkökulmista voisi lähestyä ilmiötä + keiden kanssa pääsisi tekemään yhteistyötä?


poimintoja kahvilan pöytäliinoihin kirjatuista muistiinpanoista:


Ihmistieteellinen lähestymistapa, oma aika ja energia, jaksaminen,
fysikaalinen lähestymistapa
historiallinen lähestymistapa, esim. energiantuotanto eri aikakausina

ajanhallintaa
energiajuomat – kysynnän ja tarjonnan tutkiminen yhdessä juomateollisuuden kanssa
eri ruoka-aineiden energia-arvojen tutkiminen yhdessä ruokateollisuuden kanssa

energian tuottamiseen liittyvät asiat
kello + vanheneminen
aikakäsitykset
aikavyöhykkeet
life coachit, ympäristöjärjestöt, insinöörit, scifi-harrastajat, tutkijat, terveydenhuollon ammattilaiset

liike-energian tuottamasta tuhosta toipuminen
kellon kehitys
ihmisen hyvinvointi
kuinka kauan vielä aikaa käyttää uusiutumattomia energialähteitä
auton kiihtyvyys
aikamatkailu
ihmisen hyvinvointi: mihin kaikkeen ihmisen aika ja energia riittää
kellomuseo, Heureka, THL, sähköautotehdas, ydinvoimala

kaikki muistiinpanot kuvattuina liinoilta Flickrissä:
http://www.flickr.com/photos/tarukekkonen/sets/72157626288217048/with/5535246770/


Case 4 Heureka

Tehtävänantona oli kehittää ryhmässä poikkitieteellinen, ilmiöpohjainen oppimismenetelmä tai -projekti, joka olisi mielekäs ja kiinnostava myös jokaisen osallistujan oman asiantuntijuuden tai työn kannalta. Ideat koottiin Liikkeelle! oppimisympäristö Linkin Harjoittelukoulun wikeihin. Ensimmäisessä työpajassa ideat laitettiin alulle ja seuraavassa työpajassa uudet osallistujat muokkasivat ja kommentoivat ideoita omista näkökulmistaan.

Liikkeelle! -hankkeesta ja oppimisympäristö linkistä löytyy lisätietoja osoitteesta www. liikkeelleympäristö.fi. Kokeilutunnuksia Linkkiin voi halutessaan pyytää osoitteesta http://www.liikkeelleymparisto.fi/oppimisymparisto-linkki löytyvällä lomakkeella.

Ohessa ryhmien kahdessa työpajassa tuottamat ideat:

1. Kestävä energiantuotanto
Ilmiö / teema: Kestävä energiantuotanto
Mistä näkökulmista lähestytään eri oppiaineissa?
Filosofia: etiikka, ympäristöfilosofia
Yhteiskuntaoppi: vaikuttamismahdollisuudet, valtarakenteet
Fysiikka: mitä energia on, miten se saadaan hyödylliseen muotoon
Maantiede: missä energiaresurssit ovat
Uskonto: etiikka

Mitä yhteistyötä projektissa voitaisiin tehdä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa?
Yhteistyötahot: ympäristöjärjestöt, energiayhtiöt, poliitikot, propellihatut, korkeakoulut
?
Maanmittauksen asiantuntijan näkökulma - kartta tiedon lähteenä ja suunnittelun työkaluna kun tavoitellaan energiatehokkuutta
Satelliittikuvien kautta - missä on metsävarat?
Vesienergia - valuma-alueet
Yhdyskuntasuunnittelu - energiatehokas - Millainen on energiatehokas yhdyskuntarakenne?
Tuulivoiman sijoittelu
Kriisit: saastepilven kulkusuunta
Sähköverkkojärjestelmät
Missä tuotetaan ja missä käytetään energiaa? Sen hahmottaminen.
- - - - -
Kommentti 1:
Yhteyden tekeminen nuorten omien valintojen ja energiantuotannon välillä. Esim. mahdollisuus vaihtaa sähköyhtiötä.

= =2. Ilmiö: itsenäisyys, itsenäistyminen
Ideoikaa:
• ilmiö / teema: itsenäistyminen, itsenäisyys
• mistä näkökulmista lähestytään eri oppiaineissa
• Terveystieto: kehittyminen
• Maantiede: kulttuuri- ja kaupunkimaantiede: miten lapsi ottaa kasvaessaan tilan haltuun
• Yhteiskuntaoppi: mitä velvollisuuksia js oikeuksia lapsella ja nuorella on?
• miten nivoutuu eri oppiaineiden opetussuunnitelmaan: valinnainen
• mitä yhteistyötä projektissa voitaisiin tehdä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa: liikennevirasto, kaavoitusvirasto
- - - - -
Kommentti 1:
Ei siis esim. Suomen itsenäisyys, vaan yksilön itsenäisyys. Olisi hyvä otsikossa jo selventää. :)
Psykologia: kehityspsykologia, persoonaallisuuden kehittyminen
Filosofia / elämänkatsomustieto: "Mitä on itsenäisyys?"
Historia: itsenäistyivätkö orjat? itsenäistymisprosessi eri aikoina (maaorjat, naiset...)
Kotitalous + terveystieto: päivittäiset selviämistaidot; kauanko selviät eineksillä? kuinka usein vessa pestään?
Matematiikka (taloustaito): Kuinka usein pääset baariin raksapalkalla? oman talouden suunnittelu, säästäminen etelän matkaan, milloin kannattaa ottaa lainaa?
- - - - - -
Kommentti 2:
Yhteistyömahdollisuuksia: kaupassa hintojen yms. selvittäminen?; museokäynnit; pankissa lainaneuvottelu; marttaliitto; psykologian tutkijoita voi aina häiritä, niillä ei ole parempaakaan tekemistä :)

= =3. Tuotteen elinkaariIdeoikaa:
• ilmiö / teema: tuotteen elinkaari
• äidinkieli, case: kirja, yhteistyökumppanina kirjasto, jossa tutustutaan kirjastokirjan elinkaareen. Oppilaat ideoivat kirjastoelämänsä loppuun käyneen kirjan elinkaaren pidentämistä. Toteutuksista kuvat sos.med.alustalle.
• Käsityö: kirjan kansien tuunaus & kirjansidonta (pidennetään kirjan elinkaarta konkreettisesti)
• biologia: vaikutukset luontoon
• maantieto: raaka-aineiden alkuperä ja kulku; valmistusprosessi + linkki kartta-alustalle
• fk, kemia: valmistusprosessi
- - - -
Kommentti 1:
-ekirjat, niiden käyttö
-bookcrossing, eli kirjojen kierrätys ja jättö eripuolille kapunkia
- kirjojen kierrätys kirjastoissa
- <guthenberg- hanke
- ryhmäkirjoittamnen, esim. etherpadissa
- - - -
Kommentti 2:
- Näkökulma mitä tapahtunut tuotteelle ennen ja jälkeen ostamisen/ hankkimisen
- Pohtimista: kaupankäynnin periaatteet, tarpeen merkitys ja mitä se tarkoittaa
- myös eettistä pohdintaa kestävästä kehityksestä
- karttaan tuotteen matka

= =4. Vapaa-ajanvietto lähiympäristössä
1. Alakouluikäisten lasten vapaa-ajanvietto lähiympäristössä
2. -turvallisuus
-virikkeisyys, viihtyvyys
--> oppilaat kuvaisivat koulun lähiympäristöä ja suunnittelivat, mitä muutoksia sinne voisi tehdä.
-toiminnallisuus.
--> tehtäisiin kartoitus siitä, missä lapset liikkuvat. Liittyy myös turvallisuuskohtaan. Eli voitaisiin kartoittaa lasten kokemia vaaran paikkoja.
--< saavatko lapset tehdä jotain, leikkiä, rakentaa majoja, kaivaa kuopia, katkoa oksia tms.
-aikuisten läsnäolo
3. Nivoutuu lähiympäristöhankkeeseen koulussa. Liittyy muun muassa äidinkieleen, ympäristötieto, kuvataide, liikunta,
4. Leikkipuistot, urheiluseurat, oppilaskunta, asukasyhdistys, nuorisotalo yms
Skype-palaveri 15.2.11 klo 13:30-14

Palaverin asiat

Ilmoittautumispiste Heurekaan (pöytä, tuoli, kyltti/ilmapallo), Heli hommaa pääsylipputarrat

1. Tilan käyttö
- aluksi yhtenäinen tila, pöydät pitää järjestää siten, ettei tarvi järjestellä uudelleen (tuolien kääntäminen), pöydät pienryhmissä, 4 hö pöydät
- klo 14:55 jaetaan kolmeen ryhmätyötilaan (pitääkö ihmisten poistua tässä vaiheessa, jos pitää, voidaan jakaa vasta, kun aulatila käytössä)
- klo 15 aulatila käytettävissä
- ideacafe klo 15 - 16:00 ryhmätyötiloissa
- aulassa klo n. 16:00 - 17:00 alkaen mahdollisuus ottaa osaa Liikkeelle! -demotyöpajaan (valokuvaus+kartat) (jos kännyllä ottaa kuvia, niin piuha mukaan!)
- Heurekan näyttelytiloissa mahdollisuus tutustua / demo-esittely tiedettä pallolla (pari kertaa, mahtuu n. 30 hö, kellonajat sovitaan etukäteen) ja labrajuttu vaikuta vesistöön (tutkitaan eri kemikaalien fosfaattipitoisuuksista, mitä pesuaineita kannattaisi käyttää) työpajan esittely > työpajaan ennakkoilmoittuminen
- omien tapahtumien järjestäminen klo 16:00 - 20:00 varaa aika, voisi laittaa Google-kalenterin näistä, niin että näkyy varaustilanne heti

2. Verkko-osallistuminen
- AC toimii tiloissa
- Ideakahvilassa EtherPad
- Verkko seuraa yhtä joukkoa ideakahvilaosassa (kuten Jyväskylän TekesOPPY-tutkijatapaamisessa)
- Verkko-osuus päättyy klo 16:00 ??

3. Toimihenkilöt
- ilmoittautumisten vastaanottaja Pauliina max 70 hö (kuittaa, että ilm. perillä, kokoaa sp-listan ja muistuttaa + käsiohjelma n. 10.3. tapahtumasta)
- tiedotusvastaavat: Anne (infosivu wikiin) + Heli-Maija (Maurilla pikkunakki), ottaa vastaan ja hoitelee myös mahdollisen lehdistön tilaisuuden aikana, OO ilmiöpaja 9-11.6. > siitä info
- tilojen kalustaminen Heurekan henkilökohta, Heli-Maija konsultoi (osaako sama henkilö auttaa myös, jos tekniikka takkuilee kesken tapahtuman?)
- nettikaluston sijoittaminen ja käyttö, kevytkalustolla liikkeellä, OO
- juontaja Mauri
- ideakahviloitten vetäjät, 2 jokaiseen
- AC-tekniikka-avustaja
- AC-emäntä/isäntä sosiaaliseen huolehtimiseen, ideakahvila-osassa vaatii 2 hö

4. Aikataulu
klo 14:00 Avaussanat, tapahtuman ohjelma, Heurekan puolesta xx + hankkeitten puolesta nn
klo 14:10 Taustahenkkeiden tietoiskut (Liikkeelle!, AVO/Sometu, OO Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen verkossa -hanke, 5 min / kpl)
klo 14:25 luento
klo 14:55 Idea-cafén ohjeistus
neljä ryhmää, puoli tuntia, ihmiset valitsevat, mihin osallistuvat (kahteen, tuolimäärä rajoittaa)
klo 16:00 Tilaisuus päättyy, kiitossanat kahviloissa, jatko-ohjelmat alkavat

TO-DO:

KUTSU: Anne tekee luonnoksen tänä iltana kutsusta ja ilm.lomakkeesta, kommentointia ja täydentämistä varten, kommentit huomenna 16.2. kaikki logot!

PALAVERI: seuraava palaveri 15.3. klo 15-16
Skype-palaveri 27.1.11 klo 12-13


17.3. tilaisuus klo 14-16 + jatkot klo 20 saakka
Tapahtuman wiki http://sometu.wikispaces.com/Ilmi%C3%B6pohjainen+oppiminen
Linkkilistaa http://www.diigo.com/user/arongas/ilmiliike (tunnisteena ilmiliike)

Palaverin asiat:

1. Tilan käyttö Heurekassa: tutustuminen tiloihin, tekniikan suunnittelu, mistä tilasta AC
- mahtuu n. 90 hö yhteensä, saa yhteen tai 3 erillistä
- Ville ja Mauri 7.2. tsekkaavat
- kevytkalustolla AC: webkamera/HD-kamera(?), pari neukkarimikkiä > muita videotaltiointeja (parhaat palat case-esittelyistä) > Tommi parsii kasaan 5 min musiikkivideon

2. Virallisen ohjelman aikataulu (pohjana syksyn peruuntuneen tapahtuman ohjelma)
- Ilmiöpohjaisuutta tutkien, osallistavan oppimisen työtavoilla, Viikin vitoset, Mauri Laakso
- Ilmiöpohjainen lukuvuosi, Otavan Opisto (verkossa lukiolaisten kanssa)
- Historiallisia käsitöitä, Strömberin koulu

3.Ohjeisohjelmat jatkoajalla ja miten työstetään (ehdotus: Sometu+AVO-tiedotus, työstö tässä wikissä)

4. AC-lähetyksen käsikirjoittaminen ja nakitukset

5. Tiedottaminen: kohdennus, sisältö, aikataulu, kuka tekee mitä
- verkkosivu (esim. Google Sites)
- opetustoimien tiedotuskanavat
- Hankkeiden tiedot esitteisiin
- kaikki tiedotus yhtä aikaa liikkeelle, max osallistujamäärä 90 hö, ilmoittautumisessa tieto, missä opettaja

6. Muuta

Työ: AVO-hankkeessa olevat hanketyönä, Ilmiöpohjaisuus-hanke (OPH) Otavan Opisto, Liikkeelle! (OPH), OOMY (OPH)
Maksaako Heureka-opastukset erikseen?

OOMY:t mukaan > jos enemmän kiinnostunut, yhteystiedot > kesäkuun ilmiöpajaan jatkoa, sisältää ohjauksen

Pauliina: Sometu-tapahtuma
Mauri: Verkkopedaan keskustelu

seuraavat: Tiedote Anne ti 1.2. Google-dokumentti
yhteispalaveri Skypessä ti 15.2. klo 13:30 alk.

Paluu tapahtuman sivulle