13.8.10 Hki Ilmiöpohjaisuus oppimisessa -palaverin muistiinpanoja
Anne Rongas

Paluu Ilmiöpohjainen oppiminen -tapahtuman suunnittelusivulle

Ihmisiä, jotka tutkineet ja kehitelleet malleja, teorioita, toimintaa aiheeseen liittyen Maija-Liisa Rauste von Wright, Anneli Eteläpelto, Hanni Muukkonen, Lasse Lipponen, Kirsti Lonka, Liisa Karlsson, Jorma Kuusela (huikeat tulokset interventio Vihdin koulussa oppimistuloksista),

Aiheetta rakentamisen ja arkkitehtuurin näkökulmista pohtineet Olli Niemi (kiinteistöt), Heikki Numminen (arkkitehtuuri)

Tekniikka - Sisältö - Pedagogiikka (+ sen yhteys designiin + käyttäjälähtöisyys)
Metamalli
Uusia tutkimuksia kiinnostuksesta ja motivaatiosta

osallistavan oppimisen malli: asteittain syvenevä kehä (diagnosoi ja aktivoi, tue prosessia, oppiminen ja muutos ja palaute koko prosessin/kehän aikana)

osallistavat oppimisympäristöt
oppimisympäristö innostava, sytyttävä

context kehitellyt moodlea

lähestymistavan paketointi, jotta kehys avautuu
ei temppukokoelma tai patenttiresepti

ajattelun taidot ja niiden oppiminen
oppimissysteemit jotka tuottavat kiinnostusta

Matti Vartiainen tutkii mobiilia oppimista